Mẫu tự đánh giá xếp loại đảng viên năm 2018

Mẫu tự đánh giá xếp loại đảng viên năm 2018

Đăng lúc 3 năm trước · 69 lượt xem

Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2018

Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2018

Đăng lúc 3 năm trước · 80 lượt xem

Mẫu 5A-SHD

Mẫu phiếu xin ý kiến của chi ủy nơi cư trú

Đăng lúc 4 năm trước · 4466 lượt xem
Đăng lúc 4 năm trước · 187 lượt xem